Η φωτιστική μου προσέγγιση έχει ως βάση την ενσωμάτωση των φωτιστικών στα δομικά στοιχεία και τις κατασκευές του χώρου δημιουργώντας έτσι μία αδιαίρετη ενότητα.

Είναι ο τρόπος που επιτρέπει στον φωτισμό να αναδεικνύει τις εκάστοτε αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες, χωρίς να προσθέτει άτοπες αισθητικά επιφάνειες.

Όσο τα φωτιστικά παραμένουν «αόρατα» τόσο φως και χώρος νοούνται ως ένα, τονίζεται με τον καλύτερο τρόπο η ουσία του χωρικού σχεδιασμό, και αυξάνεται η αίσθηση ευχαρίστησης στα άτομα που ζουν και χρησιμοποιούν τον χώρο.

Μέσω της ορατής απουσίας των φωτιστικών πηγών τα περιβάλλοντα μοιάζουν στον φυσικό κόσμο…
My approach to lighting design is based on the idea of fusing the different fixtures into the various architectural elements and structures of each space, resulting in the creation of an inseparable organism.

It is through this lighting process I bring out each individual architectural feature thus avoiding the creation of aesthetically inept surfaces.

The more the lighting fixtures remain invisible', the more light and space tend to be perceived as one. Emphasizing on the essence of every area's architectural particularities I aim to create the sense of pleasure to the individuals living and using each space

Through the absence of visible light sources each setting resembles the natural world.